Strona główna

  • Umowa o dożywocie szansą dla emerytów i rencistów od 60 roku życia w trudnej sytuacji życiowej

    W warunkach polskich realiów, narastających problemów demograficznych i systematycznie pogarszającej się wydolności sytemu emerytalnego, osoby wkraczające w zloty wiek jesieni życia i pobierające z tego systemu emeryturę coraz częściej ogarnia niepewność o godną starość w wyniku dotykających ich niedostatków materialnych. Dzisiejsze emerytury i renty są zbyt skromne by godnie żyć, by starczało też na leki i leczenie dolegliwości będących wynikiem kilkudziesięciu lat pracy, nierzadko w bardzo trudnych lub trudnych warunkach. Emerytom oraz rencistom od 60 roku życia będącym w trudnej sytuacji materialnej i posiadającym aktywa w postaci jakiejś nieruchomości na przeciw wychodzą regulacje Kodeksu cywilnego pozwalające poprawić znacznie sytuację materialną emeryta lub rencisty od 60 roku życia dzięki umowie o dożywocie.

  • Oferta Funduszu Hipotecznego OMNES - umowy o dożywocie dla osób w wieku 60+

    Jeżeli masz przynajmniej 60 lat, nie masz spadkobierców lub Twoi spadkobiercy nie interesują się Twoim życiem, a posiadasz nieruchomość mieszkaniową i skromną emeryturę lub rentę, która nie wystarcza na Twoje potrzeby, Fundusz Hipoteczny OMNES proponuje Ci zawarcie i związanie się umową o dożywocie uregulowaną w art. 908 i następnych Kodeksu cywilnego.

  • Twoje prawa przed i po zawarciu umowy dożywocia z FH OMNES

    Podstawowe prawa i obowiązki dożywotników oraz kandydatów na dożywotników nie zależy od woli drugiej strony umowy dożywocie, bowiem wynikają wprost z przepisów prawa. Fundusz Hipoteczny OMNES respektuje wszystkie te prawa i w wielu przypadkach rozszerza je ponad zakres wynikający z norm prawnych. Zamieszczone w tym artykule informacje o prawach dożywotników oraz osób ubiegających się o zawarcie umowy dożywocie z Funduszem Hipotecznym OMNES obejmują zarówno katalog praw wynikających z przepisów prawa, jak i praw przyznanych lub rozszerzonych przez FH OMNES.

UMOWA O DOŻWOCIE

z Funduszem Hipotecznym OMNES

To dożywotnie zabezpieczenie godnego bytu osób w wieku emerytalnym

To czerpanie radości z życia na emeryturze lub rencie

To więcej środków i czasu by w pełni cieszyć się jesienią życia

To nieskrępowana wolność każdego dnia

Fundusz Hipoteczny OMNES spółka z o.o. z siedzibą: 70-026 Szczecin ul. Smolańska 3 wpisany pod nr KRS: 0000416358 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy: 65.000 zł opłacony w całości. NIP: 955-23-32-153 REGON: 321188972.

Infolinia tel.
91-407-5830
Faks
91-883-5261
E-mail
biuro@omnes.com.pl

Fast-Graphic logo Script logo